Aalborghus Slot

Den indvendige istandsættelse omhandler restaurering af overfladerne i østfløjen på Aalborghus Slot. Stueetagen og førstesalen i Aalborghus Slots østfløj står i dag tom og skal tages i brug, men trænger til indvendig istandsættelse, som vi skal stå for. Østfløjen er et renæssancebygningsværk opført i årene 1535-1550 og er en del af det oprindelige anlæg. Slottet er bygget ind i et voldanlæg og åbner sig i et fint indre gårdrum. I dag står det med barokke stiltræk, hvilket gælder f.eks. vinduer, døre og ruminddelinger. I mange år fungerede slottet som amtmandsbolig, blev senere amtsgård og huser nu Familieretshuset. Det har brug for mere plads og vil derfor gerne gøre brug af slottets østfløj, der skal restaureres indvendigt og gøres brugbart som kontormiljø.

Istandsættelsen omfatter primært overfladisk restaurering så som generel reparation af vægge, lofter og linoleumsgulve, maling af vægge, lofter og træværk, slibning af trægulve, etablering af ny pudset skillevæg og udskiftning af enkelte døre i bygningen, så østfløjen bindes sammen med den resterende del af af slottet.

 

Færdiggørelse:
2022

Bygherre:
Bygningsstyrelsen

Projekt:
Indvendig istandsættelse af renæssancebygningsværk

Links:
Gå på opdagelse i flere af vores projekter