Bevaringsværdige bygninger

Arbejdet med bevaringsværdige bygninger er arbejdet med historien

“Bevaringsværdige bygninger repræsenterer en forbindelse til fortiden, hvor arkitektoniske stilarter, håndværksmæssige færdigheder og materialer fra en svunden tid kommer til udtryk.

 

Disse bygninger bærer på unikke fortællinger og minder, som skaber en dybere forståelse og respekt for de samfund og mennesker, der levede før os.

 

At bevare og vedligeholde bevaringsværdige bygninger er at sikre, at kommende generationer også kan opleve og lære af denne rigdom af kulturel og historisk betydning”.

Rådgivning

P+P Kulturarv tilbyder ekspertise inden for restaurering og udvikling af bevaringsværdige bygninger. Med dybdegående kendskab til bygningshistorie og traditionelle håndværksteknikker, sikrer vi, at ethvert restaureringsprojekt respekterer bygningens oprindelige arkitektur og kulturhistoriske værdier.

 

Kontakt os, hvis du har brug for rådgivning og hjælp til dit bevaringsværdige byggeri – uanset om der er tale om husets ydre eller indre.

 

Vi tager gerne et uforpligtende møde på stedet, hvor vi kan drøfte projektet og ønskerne hertil.

NørreAlleTønder_P+Parkitekter (4)
Rigsarkivet_P+PKulturarvP+Parkitekter (3)

Bevaringsværdige bygninger som type

Der er omkring 350.000 bevaringsværdige bygninger i Danmark. Disse bygninger udgør laget af historiske huse lige under de fredede bygninger. De bevaringsværdige bygninger er med til at sikre en bred historiefortælling om dansk bygningskultur og kulturhistoriske værdier og sikre bevarelsen af mange flotte bymiljøer.

 

Alle bygninger, der er bevaringsværdige, er kategoriseret efter karakterer, der spænder fra 1-9, hvor 1 er den højeste bevaringsværdi og 9 den laveste. Bevaringsværdien afgør hvad, og hvor meget, du må ændre på dit hus eller bygning. Karaktererne 1-3 regnes for høj bevaringsværdi, 4-6 for middel bevaringsværdi og 7-9 for lav bevaringsværdi. Det er som udgangspunkt kun bygninger med høj bevaringsværdi, der kræver særlig tilladelse til ombygninger. Flere kommuner medtager dog også bygninger i kategori 4 og enkelte kommuner også kategori 5.

 

Vil du vide, om din bygning er bevaringsværdig og i hvilken kategori? Du kan finde vurderingen af din bygning på Slots- og Kulturstyrelsens database her.

 

De bevaringsværdige bygninger er ligesom de fredede bygninger underlagt nogle særlige krav, når der skal foretages ændringer på dem. Ved restaurering eller renovering af bevaringsværdigt byggeri er det kun ved udvendige ændringer, at der kræves særlig tilladelse for at sikre bygningernes oprindelige udtryk. Indvendige ændringer er der ingen særlige regler for, og det kræver ikke særlige tilladelser.

 

Udvendigt må man gerne foretage almindelig vedligeholdelse såsom at kalke eller male i samme farve som eksisterende eller lave små reparationer og istandsættelse af murværk og puds uden at søge tilladelse. Har man ønske om at ændre på facaden eller taget på et bevaringsværdigt hus, kræver det en ansøgning til og tilladelse fra den respektive kommune, før man kan lave ændringerne. Når man ejer et bevaringsværdigt hus er der ligeledes forbud mod nedrivning uden særlig tilladelse fra kommunen.

Rigsarkivet_P+PKulturarvP+Parkitekter (11)
Rigsarkivet_P+PKulturarv_P+Parkitekter_Restaureringsarkitekter

Vores erfaring

P+P Kulturarv har stor erfaring i arbejdet med bevaringsværdige bygninger. Vi har gennem årene udført både store og små projekter, herunder store, gennemgribende renoveringer og transformationer, ind- og udvendige ombygninger, tagudskiftninger samt mindre opgaver som vedligehold af vinduer og døre mm. P+P Kulturarv har derfor en stor viden og ekspertise om bevaringsværdige bygninger og historiske bygninger generelt.

 

Vi er derfor også bekendte med de problemstillinger, der kan være, når man arbejder med bevaringsværdige bygninger, samt hvor potentielle faldgruber kan ligge.

 

Arbejdet med de bevaringsværdige bygninger kan være præget af udfordringer især på udvendige arbejder, da de er pålagt særlige krav fra kommunerne i forhold til, hvad man må og ikke må. Alt dette for at sikre bygningernes bevarelse for fremtiden. Projektet skal derfor formes gennem den gode dialog og samspillet med bygherren og kommunen. Denne proces har vi været igennem mange gange, så vi kan hjælpe jer med at komme godt i mål.

 

Arbejdet med bevaringsværdige bygninger er også et arbejde med historien. De bevaringsværdige bygninger byder ofte på gedigne, enkle og smukke løsninger og materialer, der er værd at bevare for eftertiden, og som kan være med til at forme nye ændringer i bygningens brug.

Rigsarkivet_P+PKulturarv_P+Parkitekter_Restaureringsarkitekter

Ydelser

Står du med et projekt på dit bevaringsværdige hus eller en bevaringsværdig bygning, kan vi hjælpe dig igennem hele processen – fra de første ideer til færdigt byggeri – uanset om der er tale om husets ydre eller indre. Vi kan levere alle rådgivningsydelser, der er nødvendige i byggeprocessen.

Et typisk forløb kunne se sådan ud:

 

Indledende møde

Projektet opstartes ofte med et indledende møde hos jer, hvor jeres ønsker og budget gennemgås, og vi får et kig på jeres hjem/bygning. Her vil vi bl.a. lægge vægt på de kulturhistoriske kvaliteter, jeres bygning besidder og på de nye funktionaliteter, den skal kunne rumme.

 

Skitseforslag/dispositionsforslag

I denne fase foretages yderligere registreringer og evt. opmåling af bygninger og bygningsdele. Jeres ønsker konkretiseres i tegninger og beskrivelser i overensstemmelse med det oprindelige udtryk, og vi får i fællesskab sat rammerne for projektet.

 

Myndighedsprojekt

Hvis der er behov for en myndighedsansøgning udarbejder vi denne til kommune, hvor vi beskriver projektet og de ændringer, vi planlægger for det bevaringsværdige hus. Vi afholder ofte dialogmøder på stedet med den respektive kommune for at sikre fælles fodslag omkring projektet forud for indsendelse af ansøgningen.

 

Udbudsprojekt

De endelige detaljer fastlægges i denne fase, og der udarbejdes materiale, som håndværkere kan give tilbud på. Vi håndterer gerne hele processen med indhentning af tilbud hos håndværkere.

 

Udførelse

Under byggeperioden kan vi stå for byggeledelsen, hvor vi sikrer, at byggeriet skrider planmæssigt fremad, og sikrer os, at økonomien overholdes. Vi håndterer også eventuelle uforudsete ting, der måtte dukke op under arbejdet, og hjælper jer helt i mål med jeres byggeri.

Rigsarkivet_P+PKulturarvP+Parkitekter (8)

Send os gerne en mail eller ring til os,

for at få yderligere information om ovenstående proces.

Havmøllen_P+PKulturarv_P+Parkitekter

Tilgang og metode

Når vi arbejder med fredede og bevaringsværdige bygninger, tager vi altid udgangspunkt i bygherrens ønsker og drømme. Vi ser desuden også altid på bygningens og stedets kvaliteter og potentialer, der er med til at danne grundlag for projektet.

 

Det gode samarbejde er en grundsten i vores måde at arbejde på. Vi vægter dialogen højt og sørger for at holde bygherren opdateret undervejs i de forskellige faser, så den aftalte økonomi overholdes.

 

Vi forsøger altid at være på forkant og tager aktivt kontakt til blandt andet myndigheder så tidligt som muligt for at undgå spildtid og få det mest smidige forløb fra start til slut i byggeriet.

 

Uanset om der er tale om fredede eller bevaringsværdige huse, er det vigtigt at have en god kontakt til myndighederne. Processerne og reglerne for bygninger med hhv. fredning og bevaringsværdi er dog ikke helt ens.

 

Har du et fredet hus eller en fredet bygning? Læs mere om istandsættelse og restaurering af fredede bygninger her.

Projekter