Ringkøbing Tinghus

Ting- og arresthuset fra 1918 havde en meget medtaget tag- og spirkonstruktion. Vi har forestået den omfattende restaurering af Ringkøbing Tinghus, så det er kommet til sin værdighed igen og nu fremstår som et smukt vidnesbyrd om byens købstadshistorie og dansk bygningskultur i starten af det forrige århundrede.

Uden hensyn til bygningens historiske referencer havde man udskiftet de oprindelige pultkviste med ovenlysvinduer og erstattet understrygningsmørtlen med PE-skum. De smukke vælske gavle havde fået lov til at forvitre flere steder, og kobberbeklædningen på spir og lanterne var for år tilbage blevet udskiftet uden nogen følsomhed over for de fine detaljer. Da spiret blev hejst ned for at blive restaureret, kunne vi også konstatere omfattende råd i den underliggende trækonstruktion.

I vores restaurering har vi reetableret pultkvistene, lagt fast undertag og skiftet tegltaget, så både arrestens og tinghusets sammenhængende tagflader går op. Vi har sat de vælske gavle i stand med kalkmørtel. Og så er det restaurerede kobberspir sat på som kronen på værket.

På værkstedet blev spiret genskabt med respekt for det oprindelige håndværk. Al tømmeret blev skiftet, og spiret blev derefter beklædt med ny kobber, der nu igen følger gesimsens profil. Vindfløjen hang i en tynd tråd, men med hjælp fra Ringkøbing Bevaringsforenings fotoarkiv, kunne vi genskabe den hos en kyndig smed, så vestenvinden nu endelig kan tage ordentligt fat i vindfløjen igen.

Ringkøbings Ting- og Arresthus, der var opført af arkitekt Helge Boisen-Møller, fremstår nu igen med værdighed.

 

Færdiggørelse:
2020

Bygherre:
Bygningsstyrelsen

Projekt:
Tagrenovering – tegltag og kobberspir

Links:
Gå på opdagelse i flere af vores projekter