Rigsarkivet

Sammen med Niras renoverer vi arkivbygningerne på Lille Sct. Hans Gade i Viborg.

Bygningerne, som ejes af Bygningsstyrelsen, huser i dag Rigsarkivet i Viborg – tidligere Landsarkivet for Nørrejylland.

Arkivbygningen, som er tegnet af arkitekten Hack Kampmann omkring 1890, gennemgår sammen med den tilhørende arkivarbolig en komplet tagudskiftning og en række tilhørende istandsættelser.

Den nye tagbeklædning udføres med et naturskifertag med et fast undertag af brædder og pap.

Eksisterende kobbertagrender og nedløb fornyes, og det udvendige træværk inkl. dekorative elementer males. Arkivtagets spidskviste istandsættes med en fornyet ventileret opbygning og kobberindklædning. Fuger, murværk, granitsokkel og døre eftergås. Stålvinduer males og bygningsdekorationer kommer til glans med fornyet overflade af bladguld. Lynnedledere er istandsat og delvist fornyet.

Arkivarboligen er efterisoleret i loftrummene med træfiberisolering og vinduer og døre er malerbehandlet med linoliemaling. Hoveddøren genskabes efter skitser fra Hack Kampmanns arkiv. I kælderen på arkivarboligen forstærkes bjælkelaget i stueplan, og det indvendige murværk istandsættes. Der er etableret ventilation fra kælder gennem eksisterende skorstensskakte.

På Leopold Teschls arkivbygning fra 1964 udføres en snedkermæssig gennemgang af vinduer, døre og porte samt en oliebehandling af hårdtræsrammer og -karme.

 

Færdiggørelse:
2023

Bygherre:
Bygningsstyrelsen

Projekt:
Restaurering af arkivbygninger i Viborg, herunder gennemgribende tagudskiftning

Links:
Gå på opdagelse i flere af vores projekter