Brovst Kirke

Opgaven ved Brovst Sognegård bestod af to etaper; først en renovering af den eksisterende præstebolig, og bagefter opførelse af en ny sognegård. Sognegården indeholder to konfirmandstuer, der kan slås sammen til et stor sal, køkken, kontorer for kirkens personale, samt toiletfaciliteter.

Huset blev disponeret i tre sammenhængene længehuse, der bindes sammen af en gennemgående ganglinie. Husene er tilpasset stedets skala, og opleves som en del af det omkringliggende landsbymiljø, der består af gamle bondegårde omkring kirken.  De hvidskurede facader er et nutidigt modsvar til kirkens kalkede mure. Mod haven blev der anlagt en terrasseret skråning ned mod haven, der indbyder til ophold om sommeren.

 

Færdiggørelse:
2011

Bygherre:
Brovst Kirkes Menighedsråd

Projekt:
Nybygning af sognegård.
Renovering af præstebolig.

Størrelse:
661 m2

Links:
Gå på opdagelse i flere af vores projekter