Eksercérhuset

Eksercérhuset i Viborg er opført i 1871 og fredet 100 år senere. Det er tegnet af arkitekt Julius Tholle for Prinsens Livregiment. Bygningen har fungeret som magasin for Rigsarkivet siden 1990’erne, hvor husets lofter og tagkonstruktion blev fornyet. Denne dårlige tagudskiftning fjernede de oprindelige åse og borebilleangreb havde knækket et hovedspær, så tagkippen havde sat sig ca. 17 cm. Tagkonstruktionen var generelt svækket og underdimensioneret og kunne ved efterregning kun bære det halve af den påkrævede belastning. Husets rumklima var langt fra at leve op til statens vejledning for opbevaring af arkivalier, der viste for store udsving på temperatur og fugtighed. Der lå vand på gulvet pga. et utæt tag ved opgavens begyndelse.

Denne hovedistandsættelse har til formål at genskabe og forstærke tagets oprindelige geometri med synlige hovedspær og åse og retablere naturskiferbelægningen, som blev udskiftet til eternit i 1970’erne. Dertil skal et nyt klimaanlæg sikre et tidsvarende arkivklima. De nye tiltag tilføjes med særlige hensyn til bygningens bærende fredningsværdier.

Vi har som rådgiverteam i rammeaftale med Niras stået for at konstatere og kortlægge skaderne og sørge for midlertidig afhjælpning inden det endelige restaureringsprojekt kunne begynde. Ved myndighedsbehandlingen har vi taget en tidlig dialog med SLKS for at få defineret rammerne for de planlagte indgreb. Derved er de ganske omfattende forstærkninger i taget og de omfangsrige ventilationsinstallationer skjult i konstruktionerne eller bag nye paneler, der er udformet i tråd med bygningens bærende fredningsværdier. Panelerne skal imitere ribber, som viser tilbage til bygningens oprindelige funktion som idrætsfacilitet.

P+P arkitekter har haft projekteringsledelse, og stået for udbud og byggeledelse i udførelse i hovedentreprise. Undervejs har vi haft løbende dialog og samarbejde med bygherre (Bygningsstyrelsen), brugerne i Rigsarkivet og myndigheden v. SLKS.

Færdiggørelse:
2022

Bygherre:
Bygningsstyrelsen

Projekt:
Restaurering, tagudskiftning, fugt og klimastyring samt mindre facaderenoveringer.

Størrelse: 
800 m2

Links:
Gå på opdagelse i flere af vores projekter