Hanstholm Fyretablissement

Hanstholm Fyr eller rettere sagt; “Fyretablissement”, var landets største og kraftigste fyr, da det blev opført i 1843. Arkitekten var Kgl. Bygningsinspektør Jørgen Hansen-Koch. Fyret, fyrmesterboligen og længerne er et fredet bygningsanlæg.

Vi har arbejdet i 2 spor ved istandsættelsen af Hanstholm Fyr. Det ene spor har omhandlet den fremtidige anvendelse af bygningsanlægget, og det andet spor istandsættelsen af alle udvendige facader i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen. Vi har gennemført en række workshops med borgerne i Hanstholm, Thisted Kommune, den store gruppe af Fyrtårnets venner samt det nedsatte byggeudvalg. Resultatet er en masterplan, som i definerer indholdet i de bygningsanlægget ud fra et samlet visionsoplæg for fyrets fremtid under overskriften; ”Det nordatlantiske fyrtårn med kunst, kultur og friluftsliv.” Der er etableret studielejligheder i fyrmesterboligen i tæt dialog med Slots- og Kulturstyrelsen. Hanstholm Fyr er blevet et kulturelt fyrtårn og atter en vigtig del af byens identitet.

 

Færdiggørelse:
2017

Bygherre:
Thisted Kommune

Projekt:
Udvendig hovedistandsættelse samt masterplan for og udførelse af indvendig anvendelse

Links:
Gå på opdagelse i flere af vores projekter