Harre Kirke

Kirkerestaurering af Harre Kirke i Salling. En romansk middelalderkirke med skib og kor. På nordsiden står et våbenhus fra først i 1800-tallet, der blev lavet om til kapel, da man lavede indgang i det nye tårn i 1869. Altertavle og prædikestol er fra renæssancen, stoleværket fra slutningen af 1800-tallet.

Menigheden var udfordret af for få kirkegængere ved højmessen, og af et inventar, der besværliggjorde alternative kirkelige aktiviteter i kirken. Derfor ønskede man, at kirken kunne indrettes mere fleksibelt.

Vi har fungeret som rådgivere for menighedsrådet, og det har været en spændende og utraditionel proces – båret igennem af en stærk lokal vilje til at ændre på tingene og udfordre konventionerne. Resultatet er et kirkerum, hvor unge og gamle kan mødes til mellemfolkelige sammenkomster med kirkeligt indhold. Hvor der før var høje dørtrin og trappetrin, er der nu niveaufrit gulv fra hoveddør til alterskranke. En skranke, der nu kan rulles baglæns og skabe plads til babysalmesang i koret. Gulvet er nyt i hele kirken, med gulvvarme, så de små ikke fryser. Gulvvarmen kommer fra et jordvarmeanlæg i en mark ved siden af kirkegården. Halvdelen af bænkene er taget ud, og de resterende gjort flytbare, så der er plads til f.eks. koncerter og lignende. Bagerst i skibet kan man stille borde frem, så der kan holdes kirkekaffe i kirken. Bordene gemmes væk i en skænk, når der skal være siddepladser i hele skibet. Det gamle kapel og våbenhus er nu indrettet med kirkegårdstoilet og tekøkken med adgang gennem den genåbnede norddør. Belysningen og farvesætningen er fornyet, og rummet står i dag mere lyst og indbydende.

 

Færdiggørelse:
2020

Bygherre:
Harre Kirkes Menighedsråd

Projekt:
Indvendig istandsættelse og ombygning

Links:
Gå på opdagelse i flere af vores projekter