Sneglehuset

Sneglehuset er en attraktion i Thyborøn. Stedet besøges årligt af 50.000 gæster.

Projektet her bestod i at omdanne det eksisterende tårn til en ferielejlighed. Det var væsentligt for bygherre, at projektet havde kant og kunne anvendes i markedsføringen. Svaret på opgaven blev TinyTårnet. Et projekt, der trods den lille størrelse havde mange iboende kvaliteter, og hvor overnatningsfaciliteten blev en oplevelse i sig selv. Sneglehuset har en unik historie og et helt særligt ophav. Husets udsmykning blev påbegyndt i 1949 og tog 25 år om at færdiggøre. Det har været væsentligt for projektet, at værne om stedets egenart og historie.

Projektforslaget blev til i tæt samarbejde med forpagterne af Sneglehuset. Forpagterne er ildsjæle, som føler stort ejerskab over stedet og har klare idéer og tanker om stedets kvaliteter. Det har været en væsentlig del af vores tilgang at værne om forpagternes begejstring og ejerskabsfølelser ift. stedets kvaliteter.

P+P Kulturarv har stået for udarbejdelse af dispositionsforslaget.

 

Færdiggørelse:
2023

Bygherre:
West Coast Fonden, Thyborøn

Projekt:
Omdannelse ad det eksisterende tårn på Sneglehuset til en ferielejlighed.; “TinyTårnet”.

Links:
Gå på opdagelse i flere af vores projekter