Voldum Kirke

P+P arkitekter har været totalrådgiver på restaurering af Voldum Kirke. Voldum Kirke er en imponerende landsbykirke, med herskabeligt inventar fra det nærliggende Clausholm Slot. Kirken er oprindeligt fra middelalderen, men genopført i 1606. Kirkens barokinventar i egetræ er noget udover det sædvanlige.

Kirkens indre var blevet træt: Slidte nålefiltgulve fra 1950’erne under bænke fra slutningen af 1800-tallet (med 1800-tals komfort), inventaret var slidt, murene fremstod mørke og tilsmudsede, og AV-anlæg og elinstallationer utidssvarende. Desuden var udsynet fra bænkene til koret og det smukke alterparti dårligt.

Sammen med menighedsrådet har vi som totalrådgivere forestået en gennemgribende indvendig istandsættelse.

Hvælv og mure blev nykalkede, de mørkebrune brystninger blev malet lysegrå, så de igen illuderer kvadersten, og vinduer og døre blev istandsat. Der blev lavet ny hoveddør, nyt varmeanlæg, nyt lydanlæg og nye elektriske installationer. Den mest mærkbare ændring er det nye stoleværk på træpodier. Der er lidt færre bænke i kirken nu, til gengæld sidder man godt. I den forbindelse er der lavet nye hynder på stoleværk og knæfald, afstemt kirkens farveholdning. Det var vigtigt for menighedsrådet, at kirken blev gjort tilgængelig. Derfor er der indrettet en tilgængelighedsplads ved indgangsdøren. Her er der gjort plads til kørestol, rollator, barnevogn, mv. Sammen med en fornyet belysning, er det nu muligt at læse teksten i salmebogen og se alterpartiet.

Under pulpituret står tre imponerende marmorsarkofager sammen med fem barnekister fra 1700-tallet. Barnekisterne, som før stod direkte på kirkegulvet, er blevet stillet på nydesignede podier i egetræ, der sikrer kisternes fortsatte værdighed og konservering. I våbenhuset er der tegnet nyt inventar i form af knager, bænk, tidsskiftsholder, spejl og opslagstavle. Sidst er kirkens varmeanlæg og AV-anlæg fornyet.

Vi har haft et godt og givende samarbejde med menighedsrådet og Favrskov Provsti i hele processen, som har været båret af dialog og fri samtale. Folk siger, at kirkerummet nu opleves mere sammenhængende. Kirken er blevet varmere og mere hyggelig, uden at have mistet sin storhed.

 

Færdiggørelse:
2020

Bygherre:
Voldum Sogns Menighedsråd

Projekt:
Indvendig istandsættelse

Links:
Gå på opdagelse i flere af vores projekter