Ribe Domprovsti

Hvordan beskytter vi vores fælles kulturarv samtidig med, at vi ud fra et bæredygtigt og økonomisk perspektiv minimerer vores energiforbrug? – Det kan energiscreeninger gøre os klogere på.

Som en naturlig udvikling i tiden bliver energiscreeninger en stadig større del af opgaveporteføljen i vores restaureringsafdeling, P+P Kulturarv – særligt i forhold til kirker med udgangspunkt i bevaring, besparing og bæredygtighed.

Mange danske kirker har fokus på deres energiforbrug gennem ambitiøse initiativer som ”Grøn Kirke”, der inspirerer til klima- og miljøtiltag i kirkelivet, og med de stigende energipriser omstrukturerer mange kirker også deres opvarmningsmønstre. Det kan være fornuftigt i et energimæssigt perspektiv, men kan potentielt skade kirkerne og deres historiske inventar. I vores arbejde med energiscreeninger finder vi derfor sammen med den enkelte kirke energioptimeringsløsninger, som sikrer både bevaring og er meningsfulde i forhold til netop deres energiforbrug.

Ved en energiscreening tager vi udgangspunkt i varmecirkulæret og foretager en besigtigelse af kirken; udvendigt og indvendigt. Her registreres tilstanden af relevante bygningsdele, kirkens inventar og indeklima; herunder luftfugtigheder, temperaturer, varmeanlæg og øvrige installationer. Afsluttende udarbejdes en rapport med anbefalinger og potentielle tiltag for den enkelte kirke ift. energioptimering, økonomiske besparelser samt forbedrende vilkår for bevaring og komfort.

P+P Kulturarv har i samarbejde med Fuldendt Ingeniører udført energiscreeninger af alle kirker i Ribe Domprovsti – et stort og spændende projekt med udgangspunkt i energioptimering med øje for bevaring af vores fælles kulturarv.

 

Færdiggørelse:
2023

Bygherre:
Ribe Domprovsti

Projekt:
Energiscreeninger af alle kirker i Ribe Domprovsti

Links:
Gå på opdagelse i flere af vores projekter