Vorupør Kirke

P+P Kulturarv har haft til opgave at restaurere Vorupør Kirke, som er tegnet af arkitekt C.A. Wiinholt og opført i 1902. Kirken er en ligearmet korskirke, bygget af røde mursten.

På grund af kirkens klimatisk udsatte placering nær Vesterhavet var murværket delvist nedbrudt af luftbåren salt. Målinger fra Teknologisk Institut viste at der var op til 5 kg havsalt pr. m2 murværk. 1. etape af restaureringen påbegyndtes i 2004 med en ommuring af kirkens tårn. Herefter blev det resterende udvendige murværk ommuret og der blev etableret hulmur som erstatning for den tidligere kompaktmur for at undgå fremtidig indtrængning af salt.

Indvendigt er det oprindelige inventar bevaret og hele kirken er forsynet med nyt fjernvarmeanlæg. Der er lagt nye gulvbelægninger af håndstrøgne teglsten og stoleværksgulve i Douglas gran. Hvælv, lofter og vægge er genskabt med de originale dekorationer og blomsterranker, og interiøret er nyfarvesat og malet i samarbejde med billedkunstner Bjørn Søndergård. Den indvendige restaurering er afsluttet i april 2011.

 

Færdiggørelse:
2011

Bygherre:
Nr. Vorupør Menighedsråd

Projekt:
Udvendig og indvendig restaurering

Links:
Gå på opdagelse i flere af vores projekter