Vi er P+P Kulturarv

P+P Kulturarv er et dedikeret team af erfarne restaureringsarkitekter, der brænder for at bevare og forny vores fælles kulturarv. Med ekspertise inden for restaurering, ombygning og vedligeholdelse af historiske, fredede og bevaringsværdige bygninger udgør Rasmus Thrane, Anne Monrad Nielsen og Jens Christian Pinborg kernen i P+P Kulturarv.

 

Vores projekter spænder vidt fra gennemgribende restaureringsopgaver af store fredede bygningsværker til mere specialiserede opgaver med istandsættelse eller formgivning af mindre bygningsdele. Vi arbejder med restaurering af den danske kulturarv i bred forstand, men har et helt særligt indgående kendskab til og mange års erfaring med kirkerestaurering og et godt samarbejde med menighedsråd og kirkelige myndigheder.

 

Vi mestrer alle aspekter af projekterne, fra de indledende opmålinger til den endelige byggeledelse og lægger vægt på tæt dialog med kunder, samarbejdspartnere og myndigheder for at sikre vellykkede og bæredygtige løsninger. Med vores passion for kulturarv, vores mangeårige erfaring og vores tekniske ekspertise er vi dedikerede for at bevare og udvikle fortidens arv for fremtidige generationer.

Metode

P+P Kulturarv tilbyder ekspertise inden for restaurering og udvikling af historiske bygninger. Vi er en gruppe restaureringsarkitekter med særlig viden om historisk byggeri og restaurering. Vores arbejdsfelt spænder vidt fra middelalderkirker til Bedre Byggeskik og 60’er-huse, og vi kan hjælpe med alt fra gennemgribende restaureringer til skitsering af mindre bygningsdele og inventar.

 

Med dybdegående kendskab til bygningshistorie og traditionelle håndværksteknikker, sikrer vi, at ethvert restaureringsprojekt respekterer bygningens oprindelige arkitektur og kulturhistoriske værdier. Hos P+P Kulturarv forstår vi vigtigheden af at bevare vores fælles kulturarv, og vi er dedikerede til at levere kvalitetsarbejde, der sikrer, at bygningerne bevares for fremtidige generationer.

 

Når vi arbejder med fredede og bevaringsværdige bygninger, tager vi altid udgangspunkt i bygherrens ønsker og drømme. Vi ser desuden også altid på bygningens og stedets kvaliteter og potentialer, der er med til at danne grundlag for projektet.

 

Det gode samarbejde er en grundsten i vores måde at arbejde på. Samarbejde er først og fremmest at skabe tillid og gode relationer mellem os og vores bygherrer. Det baner vejen for en fordomsfri arbejdsproces, hvor alle har en stemme, alle ideer er velkomne og intet spørgsmål er overflødigt.

 

Vi vægter dialogen højt og sørger for at holde bygherren opdateret undervejs i de forskellige faser, så den aftalte økonomi overholdes.

 

Uanset om der er tale om fredede eller bevaringsværdige huse, er det vigtigt at have en god kontakt til myndighederne. Vi forsøger altid at være på forkant og tager aktivt kontakt til myndigheder så tidligt som muligt for at undgå spildtid og få det mest smidige forløb fra start til slut i byggeriet.

 

Har du et historisk hus eller står du med en restaurering af en kirke? Læs mere om istandsættelse og restaurering af fredede bygninger, bevaringsværdige bygninger og kirker.

 

Som ejere af historiske bygninger varetager I en væsentlig del af vores fælles kulturarv, og som restaureringsarkitekter har vi i P+P Kulturarv glæden ved at hjælpe jer med at passe godt på den. Kontakt os endelig for en uforpligtende snak!

Ydelser

Står du med et projekt på et historisk, fredet eller bevaringsværdigt hus, kan vi som restaureringsarkitekter hjælpe dig igennem hele processen fra de første idéer til færdigt byggeri. Som restaureringsarkitekter kan vi levere alle rådgivningsydelser, der er nødvendige i byggeprocessen.

Et typisk forløb kunne se sådan ud:

 

Indledende møde

Projektet opstartes ofte med et indledende møde hos jer, hvor jeres ønsker og budget gennemgås, og vi får et kig på jeres hjem/bygning.

 

Skitseforslag/dispositionsforslag

I denne fase foretages yderligere registreringer og evt. opmåling af bygninger og bygningsdele. Jeres ønsker konkretiseres i tegninger og beskrivelser, og vi får i fællesskab sat rammerne for projektet.

 

Myndighedsprojekt

Vi udarbejder en ansøgning til de relevante myndigheder, hvor vi beskriver projektet og de ændringer, der er planlagt for bygningen. Vi afholder ofte dialogmøder på stedet med myndighederne for at sikre fælles fodslag omkring projektet forud for indsendelse af ansøgningen.

 

Udbudsprojekt

De endelige detaljer fastlægges i denne fase og der udarbejdes materiale, som håndværkere kan give tilbud på. Vi håndterer gerne hele processen med indhentning af tilbud hos håndværkere.

 

Udførelse

Under byggeperioden kan vi stå for byggeledelsen, hvor vi sikrer, at byggeriet skrider planmæssigt fremad, og sikrer os, at økonomien overholdes. Vi håndterer også eventuelle uforudsete ting, der måtte dukke op under arbejdet og hjælper jer helt i mål med jeres byggeri.

 

Send os gerne en mail eller ring til os, for at få yderligere information om ovenstående proces.

FredensTorv_P+Parkitekter_P+PKulturarv_restaureringsarkitekter
FredensTorv_P+Parkitekter_P+PKulturarv_Restaureringsarkitekter